Algemeen reglement S.A.E.P

HET IS VERBODEN BARBECUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.BIJ OVERTREDING!!!! ZIE ARTIKEL 20 VAN DIT REGLEMENT.VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN...