Reglementen

Algemeen reglement S.A.E.P

HET IS VERBODEN BARBECUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.
BIJ OVERTREDING!!!! ZIE ARTIKEL 20 VAN DIT REGLEMENT.

VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN GLAS MEE TE BRENGEN!!!!!!!
BIJ OVERTREDING!!!!! ZIE ARTIKEL 20 VAN DIT REGLEMENT.

 1. De deelnemende voertuigen moeten voorzien zijn van een deugdelijk bevestigde dubbele rolbeugel van ijzer. Waarvan de beugel gelijk moet lopen aan de ronding van het dak. Dit ter voorkoming van het indeuken van het dak. De stijlen van de rolbeugel moeten achter de bestuurder van links naar rechts over de bodem verbonden zijn, tevens moet er een schuine verbinding (schoor) worden aangebracht. In elke lasverbinding dient een hoek- stuk van ongeveer 7 centimeter worden aan gebracht. Het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van een verstevigingsbuis, dit ter voorkoming van het indeuken van het portier. (zie tekening NAB reglement standaard 2000). Minimum maten van de ronde buizen moeten 38 x 2,5 mm zijn. Of bij gebruik van vierkante kokers moeten de maten minimaal 40 x 2.0 mm zijn.
 2. Het is belangrijk dat de rijder goed in de helm past. De rijder moet de helm dragen en vast hebben als hij de baan op rijdt, zodat de officials dit kunnen controleren. Elke race moet de coureur zijn helm aan de keurmeester kunnen laten zien om er zeker van te zijn dat deze aan de eisen voldoet. Als de helm in een niet toelaatbare toestand verkeert dan kan de keurmeester deze invorderen. En moet voorzien zijn van E-keur. Type/keuring stickers mogen niet verwijderd worden en moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn.
 3. Overalls moeten van een brandvertragend materiaal vervaardigd zijn en dient altijd schoon te zijn.
 4. Verplicht vanaf 2020 is brandwerende ondergoed met minimale keuring FIA8856-2000 of FIA8856-2018 en SFI rating 3.2A/5.
 5. Tank: alleen staal of RVS tank is toegestaan. Maximale inhoud is 15 liter. De tank moet voorzien zijn van een goed dichtende (met rubber) stalen dop en goed bevestigd zijn. De ontluchtingsslang dient zo gemonteerd te zijn dat er bij een incident minimale lekkage kan ontstaan.
 6. Brandstofleidingen dienen geheel van metaal te zijn. De eventuele brandstof koppelstukken (bij tank en motorblok) dienen van gepantserd rubberslang, geschikt voor benzine, te zijn met een maximale lengte van 15cm per koppelstuk. De koppelstukken dienen bevestigd te zijn met slangklemmen. Met staal omvlochten slang niet toegestaan. Een eventueel aanwezige brandstofpomp dient afgeschermd te worden, zodat er nooit brandstof weg kan spuiten/lekken in de bestuurdersruimte en mag niet aan de tank worden bevestigd. De benzineleiding en stroomkabel(s) moeten minsten 20cm uit elkaar gemonteerd worden.
 7. Accu moet worden vastgezet in een rechthoekig frame ter grootte van de accu met draadeinden van minimaal 8mm en een klemframe. Span- of sjorbanden zijn niet toegestaan. De accu dient waterdicht te worden verpakt en moet afgedekt worden d.m.v. de onderzijde van een jerrycan om eventueel accuzuur op te vangen.
 8. Elke rijder moet een met foam gevulde nekband dragen of zogenaamd HANS systeem. Brandvertragende nekbanden zijn verplicht. De nekband moet met de sluiting in de richting worden gedragen waar de fabrikant dat opgeeft. Of een HANS neksysteem.
 9. Het dragen van gecertificeerde brandvertragende onderkleding, sokken en balaclava is verplicht, tevens is het verplicht brandvertragende handschoenen en raceschoenen te dragen.
 10. Om verwondingen aan de ogen te voorkomen is het verplicht een vizier of veiligheidsbril van onbreekbaar materiaal te dragen.
 11. De veiligheidsgordel moet minstens 5 punten hebben, 2 schouder, 2 schootgordels en een kruisgordel. De veiligheidsgordels moeten op 5 montageplaatsen vastgezet kunnen worden, en met 5 punten vast te gespen zijn. De gordels moeten in goede staat zijn en geen rafels of andere beschadigingen hebben. En eventueel geborgd met een splitpen.
 12. Een milieuzeil is verplicht, minimaal ter grootte van de auto. D.w.z. alle vier wielen moeten op het zeil staan. Minimaal 2×4 meter en mag geen bouwkleed zijn.
 13. Hoofdstroomschakelaar / trekkoord. De coureur is verplicht ervoor te zorgen dat deze soepel werkt.
 14. De banden keuze is vrij voor alle klassen, tot maximaal een profiel van 1cm2, dit om de baan in betere conditie te houden.

JUNIOREN

Tot nader bericht wordt het NAC en NAB reglement gehanteerd bij de junioren klasse!

TRANSPONDER

Ook dit jaar gaan we weer rijden met transponders van Jo Rikken van RT-Sport Timing. Heb je geen transponder, dan kan je deze bij ons komen huren. Let wel er is beperkte voorraad.

Iedere coureur is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor een (goed) werkende transponder.

PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement Stichting Autocross Eelde Paterswolde Stichting Autocross Eelde Paterswolde, p/a Hoofdweg 37, 9761 EA Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http:/stichtingautocrosseelde.nl, Hoofdweg 37 9761 EA Eelde,  06-22586178. Neeltje Bekkering is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Autocross Eelde Paterswolde. Zij is te bereiken via info@autocrosseelde.nl of 06-22586178. Persoonsgegevens die wij verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:   – Voor- en achternaam   – Geslacht   – Geboortedatum   – Adresgegevens   – Telefoonnummer   – E-mailadres   – Rijbewijsnummer of licentienummer   – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch   – Bankrekeningnummer   – Foto’s     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:     – gegevens van personen jonger dan 16 jaar; dit doordat deze personen zich via onze website inschrijven om mee te doen aan één van onze crosses. Wij gaan er daarbij vanuit dat zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingautocrosseelde.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    – Het afhandelen van jouw betaling   – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren   – Het opstellen van een programmaboekje   – Het op de website en facebook pagina’s vermelden van uitslagen en foto’s, al dan niet verder gedeeld door media   Geautomatiseerde besluitvorming: Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde) tussen zit. Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt Excel om hierin een overzicht te maken van de deelnemers en deze in te delen per manche per serie, op basis van verschillende selectiecriteria. Hierbij is altijd minimaal 1 medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde aanwezig. Op deze manier proberen wij onafhankelijk goede series in te delen, zonder rijders te bevoordelen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Stichting Autocross Eelde Paterswolde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   Gegevens van de inschrijving: 7 jaar   Financiële gegevens m.b.t. betaling: 7 jaar   Algemene gegevens en foto’s: 15 jaar   Stichting Autocross Eelde Paterswolde deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Autocross Eelde Paterswolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Autocross Eelde Paterswolde jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze andere derden zijn media bedrijven die namen, foto’s enz. willen plaatsen in krant of op websites. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Autocross Eelde Paterswolde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingautocrosseelde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Autocross Eelde Paterswolde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingautocrosseelde.nl